Adatvédelmi tájékoztató

a.) Az adatkezelő megnevezése
„Flóravit” Kft., mint adatkezelő adatai:
 A cég elnevezése: „Flóravit” Kft.
 Székhely: 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 91.
 Postai (levelezési) cím: 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 91.
 Cégjegyzékszám: 03-09-105109
 Adószám: 11424884-2-03
 Képviseletre jogosultak: Kissné Kézér Edit ügyvezető
 E-mail elérhetőség: info@vitabox.hu
 Telefonszám: 06-20/530-44-04
 Weboldal: https://www.vitabox.hu

b.) Adatkezelés szabályai
Az adatainak megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait a „Flóravit” Kft. saját
adatbázisában kezelje. Az adatok megadása önkéntes alapon történik, az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez
szükséges. Az adatkezelés célja megrendelés, vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók egymástól
való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása,
számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói szokások elemzése
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült
számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek
a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).
Az adatkezelő a megadott adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII
törvény figyelembevételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz az adatok biztonsága és
sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak alapján jár el. Az
adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja ki,
azokat nyilvánosságra nem hozza. Házhozszállítás esetén a szállítási adatokat a megrendelt
termék kiszállítását végző partnerünk részére az érintett hozzájárulásával továbbítjuk a
csomag kézbesítéséhez.

c.) A megadandó, kezelt adatok köre

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges:
 név
 e-mail cím
 telefonszám
 irányítószám
 település
 utca, házszám, emelet, ajtó
A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, tárolásra:
 eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota,
megrendelt termékek listája)
 regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és
szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

d.) Statisztikai adatok
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat adatkezelő kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

e.) Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban
(Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben,
vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat
kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe
tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár
tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban
tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját
böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

f.) Adatok módosítása, törlése

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@vitabox.hu e- mail címen. Az
adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik.
Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A
megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli
hibák javítása.

11. Jogorvoslat
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád Krt. 4.
Telefonszáma: 76/ 501 525
Fax száma: 76/ 501 538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztálya:
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
Telefon: 76/ 795-710
Fax: 76/ 481 416
Email: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
12. Egyéb rendelkezések, információk
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a
„Flóravit” Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.